Underwritingprogrammet

Programmet med en underwritingprocess som skapar affärsfördelar för ditt företag.

För vem?

För dig som är riskmanager, underwriter, skadechef och captiveansvarig eller har motsvarande behov.

Beskrivning

Programmet utgår från en hög kunskapsnivå med en ämnesbredd som innehåller de viktigaste områdena i processen kring att skapa en lyckad försäkringsaffär. Deltagarna är kunskapsmässigt erfarna sedan tidigare och har ett direkt behov av att få en helhetsförståelse för försäkringsverksamheten ur både ett försäkringsgivar- och försäkringstagarperspektiv.

Programmet handlar i sin helhet om riskhantering. Vissa avsnitt ger direkt fördjupande ämneskunskaper medan andra är mer allmänt hållna för att bättre förstå den påverkande omvärlden. Vissa centrala moment behandlas flerdimensionellt med målet att förstå underwritingprocessen ur fler perspektiv än bara det dagliga ”day-to-day business” perspektivet. Kombinationen däremellan är viktig att förstå för att kunna tillgodogöra sig programmet på bästa sätt och leda till den kunskapsoptimering som är huvudmålet med programmet.

Programmet är uppbyggt kring ämnena försäkringsunderwriting, företagsanalys, riskanalys/prissättning och försäkringsjuridik.
Ämnena presenteras i fyra specialiserade utbildningsmoduler. Varje modul genomförs med ungefär en månads mellanrum där mellanperioden ska ägnas åt inläsning och förberedelser. Varje modul byggs från en akademisk grund med praktisk förankring i workshops och diskussioner där deltagarnas höga förkunskaper ger dynamik och spets till helhetsupplevelsen. Efter den fjärde och avslutande modulen examineras deltagarna i praktikfallsövningar där man får göra riskanalyser med bedömning av olika företags riskexponering och försäkringsbehov.

Mål och resultat

Målet med programmet är att ge en större förståelse för kopplingen mellan effektiv riskhantering och lönsam försäkringsverksamhet. Programmets huvudsyfte är att skapa förutsättningar för att förbättra deltagarnas analytiska förmåga, fördjupa ämneskompetensen och höja kunskapen om hur underwriting- processen kan se ut för att optimera verksamhetens affärsåtaganden gentemot kund.

Anmälan

  • * *
  • *
  • * *
  • Klicka här om detta även är faktura adress

  • *

Fakta

Programstart
2017-03-13
Antagning sker löpande
 
Tid
13-14 mars, 6-7 april, 27-28 april och 7-9 juni 2017
Plats
SSE Executive Education, Sveavägen 63, Stockholm
Språk
Svenska
Pris
64 000 SEK (Ex moms)

kontakt och anmälan

Ga till anmälanVälkommen in i klassrummet

Nyhetsbrev

Skriv din e-postadress i rutan nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

RSS

IFU

en del av SSE Executive Education i Stockholm
Sveavägen 63, Box 45180, 104 30 Stockholm
Tel: 08-586 175 00, Fax: 08-31 43 60

E-post: info@ifu.se

Följ oss på webben

en del av SSE Executive Education i Stockholm
Sveavägen 63, Box 45180, 104 30 Stockholm
Tel: 08-586 175 00, Fax: 08-31 43 60

E-post: info@ifu.se