Försäkringsjuridiska programmet

En heltäckande utbildning i försäkringsjuridik med fokus på försäkringsrätt, skadeståndsrätt och försäkringsnäringsrätt.

För vem?

Programmet är i första hand avsett för jurister som vill spela en aktiv roll i sin egen kompetensutveckling och ta ett vidare steg i karriären. Det passar även för andra försäkringstjänstemän med erfarenhet av juridiska frågor. Programmets styrka är interaktionen mellan de olika yrkeskategorier som deltar i utbildningen, då ämnena belyses ur flera olika synvinklar:

Jurister, Skadereglerare, Underwriters, Skadechefer, Försäljningschefer, Kundombudsmän, Förmedlare, Försäkringsjurister, Advokater, Produktutvecklare, Risk Managers, Försäkringschefer, Bolagsjurister, Försäkringsinköpare, Ombud, Försäkringssäljare med flera.

Beskrivning

Vare sig du arbetar i ett försäkringsbolag eller dess omedelbara närhet så är hög försäkringsjuridisk kompetens ett måste vilket tyvärr kommer på skam i många fall. Den försäkringsrättsliga lagstiftningen berör alla som överhuvudtaget kommer i kontakt med försäkring och kan vara komplicerad. Försäkringsjuridiska programmet är den enda utbildningen i sitt slag i Sverige då den ger unika möjligheter till försäkringsjuridisk fördjupning på akademisk grund. Programmet har en ämnesbredd som syftar till att täcka allt från juridiska frågeställningar kring avtalsslut till tvistelösning i ersättningsfrågor.

Programmet är utformat för personer som arbetar med eller kommer i kontakt med komplicerade försäkringsjuridiska frågeställningar i någon form. Avsikten är att ge tillräcklig spetskunskap i yrkesprofilen för att hantera merparten av de svårigheter som kan uppstå inom försäkringsjuridiken. Pedagogiken i programmet är problemorienterad och leds av akademiker och erfarna praktiker vilket ger en extra dimension till ämnena i både bredd och djup.

Programinnehåll
Programmet är 9 dagar sammanlagt och uppdelat i tre utbildningsmoduler (3+3+3 dagar) med inriktning på:

Försäkringsrättsavtalsrätt 3 dagar
• Allmänna avtalsrättsliga frågor i försäkringssammanhang.
• Försäkringsavtalslagen.

Skadeståndsrätt 3 dagar
• Skadestånd i och utanför kontraktsförhållanden.
• Särskilt om miljöansvar, produktansvar och konsultansvar.

Försäkringsnäringsrätt och Tvistelösning 3 dagar
• Försäkringsförmedlingslagen.
• Försäkringsnäringsrättsliga regler med relevans vid försäljning och skadehantering.
• Strategier för framgångsrik hantering av försäkringsrelaterade tvister.

Personuppgiftslagen
Sekretess
Distans- och hemförsäljningslagen

Mål och resultat

Syftet är att ge dig som deltagare relevanta verktyg för kvalificerad juridisk problemlösning. Exempel på sådana verktyg är praktiska metoder för villkorstolkning och skadeståndsbedömning. Dessa kommer att utgöra viktiga instrument i det dagliga arbetet och rätt använda även bli tillämpbara på andra områden i din organisation. Du kommer efter genomgånget program att ha en förstärkt förmåga att göra mer relevanta juridiska analyser och bedömningar och därigenom kunna axla ett stort ansvar inom din organisation.

Det försäkringsjuridiska programmet ger dig en kunskapsfördjupning som gör dig relevant för specialistuppdrag inom din organisation.

Anmälan

  • * *
  • *
  • * *
  • Klicka här om detta även är faktura adress

  • *

Fakta

Programstart
2016-09-21
Antagning sker löpande
 
Tid
21-23 september + 12-14 oktober + 26-28 oktober 2016
Plats
Stockholm
Språk
Svenska
Pris
67 500 SEK (Ex moms)

kontakt och anmälan

Ga till anmälanNyhetsbrev

Skriv din e-postadress i rutan nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

RSS

IFU

en del av SSE Executive Education i Stockholm
Sveavägen 63, Box 45180, 104 30 Stockholm
Tel: 08-586 175 00, Fax: 08-31 43 60

E-post: info@ifu.se

Följ oss på webben

en del av SSE Executive Education i Stockholm
Sveavägen 63, Box 45180, 104 30 Stockholm
Tel: 08-586 175 00, Fax: 08-31 43 60

E-post: info@ifu.se