Försäkringsjuridiska programmet

Det Försäkringsjuridiska programmet ger unika möjligheter till försäkringsjuridisk fördjupning på akademisk grund med en ämnesbredd som syftar till att täcka allt från juridiska frågeställningar kring avtalsslut till tvistelösning i ersättningsfrågor. Programmet är primärt avsett för jurister men passar även för andra försäkringstjänstemän med erfarenhet av att hantera juridiska frågor.

För vem?

Programmet vänder sig till dig som vill spela en aktiv roll i din egen kompetensutveckling och ta ett vidare steg i karriären. Du kommer efter genomgånget program att ha en förstärkt förmåga att med säker hand göra relevanta juridiska analyser och bedömningar och därigenom kunna axla ett stort ansvar inom din organisation. Här utöver erhåller du en kunskapsfördjupning som gör dig relevant för specialistuppdrag inom din organisation.

Beskrivning

Pedagogiken i programmet är problemorienterad. Syftet är att ge deltagarna relevanta verktyg för kvalificerad juridisk problemlösning. Exempel på sådana verktyg utgörs av praktiska metoder för villkorstolkning och skadeståndsbedömning som kommer att vara direkt användbara och utgöra viktiga instrument i deltagarnas dagliga arbete.

En del av programmets styrka utgörs av de kvalificerade föreläsarna som leder programmet och deras förmåga att ge extra dimension till ämnena som både breddar och fördjupar deltagarnas kunskaper, likväl som interaktionen mellan de olika yrkeskategorier som deltar. Denna interaktion använder vi oss av för att diskutera och belysa ämnena ur flera olika synvinklar där deltagarnas varierande bakgrund blir ett givande tillskott i diskussionerna.

Programmet är 9 dagar sammanlagt och uppdelat i tre utbildningsmoduler (3+3+3 dagar) med inriktning på:

Försäkringsrättsavtalsrätt 3 dagar
- Allmänna avtalsrättsliga frågor i försäkringssammanhang
- Försäkringsavtalslagen
Skadeståndsrätt 3 dagar
- Skadestånd i och utanför kontraktsförhållanden
- Särskilt om miljöansvar, produktansvar och konsultansvar
Försäkringsnäringsrätt och Tvistelösning 3 dagar
- Försäkringsförmedlingslagen
- Försäkringsnäringsrättsliga regler med relevans vid försäljning och skadehantering
- Strategier för framgångsrik hantering av försäkringsrelaterade tvister

Här utöver kommer vi att ha gästföreläsningar i ämnesområden strax utanför det egentliga programinnehållet men som likväl har hög relevans för målgruppen):
- Personuppgiftslagen
- Sekretess
- Distans och Hemförsäljningslagen

Programmet leds av Professor Marcus Radetzki som kompletteras med andra akademiker och specialister.

Mål och resultat

-

Anmälan

  • * *
  • *
  • * *
  • Klicka här om detta även är faktura adress

  • *

Fakta

Programstart
2016-09-21
Antagning sker löpande
 
Tid
21-23 september + 12-14 oktober + 26-28 oktober 2016
Plats
IFL Executive Conference Center Stockholm
Språk
Svenska
Pris
67 500 SEK (Ex moms)

kontakt och anmälan

Ga till anmälanNyhetsbrev

Skriv din e-postadress i rutan nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

RSS

IFU

en del av SSE Executive Education i Stockholm
Sveavägen 63, Box 45180, 104 30 Stockholm
Tel: 08-586 175 00, Fax: 08-31 43 60

E-post: info@ifu.se

Följ oss på webben

en del av SSE Executive Education i Stockholm
Sveavägen 63, Box 45180, 104 30 Stockholm
Tel: 08-586 175 00, Fax: 08-31 43 60

E-post: info@ifu.se