Affärsutvecklingsprogrammet - för dig inom personförsäkring

Funderar du på hur ni ska förändra era produkterbjudanden? Du kanske undrar över hur ett socialförsäkringssystem i förändring, en ökad livslängd och ett ökat, privat, risktagande påverkar framtidens försäkringserbjudande? Du undrar kanske också hur du ska genomföra det med långsiktig lönsamhet? Då är detta ett program för dig.

För vem?

Idag arbetar du direkt eller indirekt med det egna företagets affärsutveckling inom personförsäkring och behöver ett helhetsperspektiv för framtida utmaningar. Du är kanske marknadschef, underwriter, aktuarie, produktspecialist, affärsutvecklingsansvarig, försäljningschef eller VD på mindre bolag.

Beskrivning

Programupplägget har ett tydligt framtidsfokus och ger dig en djupare förståelse för försäkringsaffären genom specialstudier av kärnområdena försäkringsmarknad, riskanalys och produktutveckling. De tre modulerna kopplas samman genom att belysa hur de är relaterade till varandra och definieras som strategiskt viktiga områden i affärsutvecklingen.

Pedagogiskt innehåller varje modul föreläsningsmoment med både breddande
och fördjupande perspektiv, visionära resonemang, grupparbeten och praktiska
lösningar av problem.

Det går att läsa hela programmet eller plocka enskilda seminariedelar (du kan också läsa modulerna i valfri ordning, de återkommer på regelbunden bas).

Modul 1 – Nyckeltalsanalys
Dag 1-2: Nyckeltalsanalys av försäkringsföretag
- baskunskaperna i försäkringsekonomiska begrepp och klassiska nyckeltal, samt "exceptionella mått" med fokus på värdering av bolaget vid eventuell försäljning genom tex. värdering av kundstocken och försäkringsportföljen.

Modul 2 – Juridik, försäkringsteknik och prissättning
Dag 1: Juridik - De viktiga de viktiga juridiska aspekterna (FAL personförsäkring) som gäller vid affärs- och produktutvecklingen.
Dag 2-3: Försäkringsteknik och prissättning-Vi lär oss fundamenten till hur prissättningen av produkterna går till för att skapa en lönsam försäkringsportfölj samt portföljernas koppling till återförsäkring.

Modul 3 – Riskhantering, marknadsanalys, kunden och produktlansering
Dag 1-2: Försäkringsföretagens riskstrategi- vi lyfter strategiskt kopplade frågor rörande ett försäkringsbolags hela riskhantering med syfte att stödja bolagets verksamhetsutveckling.
Dag 3-4: Produktutveckling inom persoförsäkringsmarknaden. Svensk- och Internationell personförsäkringsmarknad. Framtidsutblick personförsäkringsmarknaden.
Kunden, produktlansering och distribution - kundbeteenden ur både individ och gruppsynpunkt där vi fokuserar på potentiella kunders riskaptit, beslutsfattande och ibland irrationella beteenden. Vidare gör vi nedslag i distributionskanaler och den förberedande processen att göra erbjudandet gångbart på marknaden.

Mål och resultat

Affärsutvecklingsprogrammet är en möjlighet för dig som vill
spela en avgörande roll på den framtida försäkringsmarknad. Programmet ger dig
bättre kompetens men även insikt i hur affärsutveckligen kan förändras i din organisation.

Anmälan

  • * *
  • *
  • * *
  • Klicka här om detta även är faktura adress

  • *

Fakta

Programstart
2015-02-16
Antagning sker löpande
 
Tid
Detta program är uppdelat på tre moduler (som kan läsas i valfri ordning).

Nedan är datum för nästkommande moduler.

Modul:
Juridik - Personförsäkring samt
Försäkringsteknik & prissättning
16-18 februari 2015

Modul:
Försäkringsföretagens riskstrategi samt Produktutveckling inom personförsäkringsmarknaden
20-23 april 2015

Modul:
Nycketalsanalys
HT 2015
Språk
Svenska
Pris
64 000 SEK (Ex moms)

kontakt och anmälan

Ga till anmälanNyhetsbrev

Skriv din e-postadress i rutan nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

IFU

en del av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
Sveavägen 63, Box 45180, 104 30 Stockholm
Tel: 08-586 175 00, Fax: 08-31 43 60

E-post: info@ifu.se

Följ oss på webben

en del av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
Sveavägen 63, Box 45180, 104 30 Stockholm
Tel: 08-586 175 00, Fax: 08-31 43 60

E-post: info@ifu.se