Affärsutvecklingsprogrammet - för dig inom personriskförsäkring

Funderar du på hur ni ska förändra era produkterbjudanden? Du kanske undrar över hur ett socialförsäkringssystem i förändring, en ökad livslängd och ett ökat, privat, risktagande påverkar framtidens försäkringserbjudande? Du undrar kanske också hur du ska genomföra det med långsiktig lönsamhet? Då är detta ett program för dig. Programmet levereras tillsammans med IFL vid Handelshögskolan som ansvarar för processen kring den egna affärsutmaningen.

För vem?

Idag arbetar du direkt eller indirekt med det egna företagets affärsutveckling inom personriskförsäkring och behöver ett helhetsperspektiv för framtida utmaningar. Du är kanske marknadschef, underwriter, produktspecialist, affärsutvecklingsansvarig, försäljningschef eller VD på mindre bolag.

Beskrivning

Programupplägget har ett tydligt framtidsfokus och ger dig en djupare förståelse för försäkringsaffären genom specialstudier av kärnområdena försäkringsmarknad, riskanalys och produktutveckling. De tre huvudmodulerna kopplas samman genom att belysa hur de är relaterade till varandra och definieras som strategiskt viktiga områden i affärsutvecklingen.

Pedagogiskt innehåller varje modul föreläsningsmoment med både breddande
och fördjupande perspektiv, visionära resonemang, grupparbeten och praktiska
lösningar av problem. Parallellt med detta startar dessutom ditt arbete med en egen
affärsutmaning. Något som du också arbetar med mellan modulerna.

Modul 1 – marknadsanalys
Du får ett helhetsgrepp över försäkringsmarknaden, ur både ett nationellt
och internationellt perspektiv. Vi gör rena casestudier av både lyckade och
misslyckade svenska och utländska produktlanseringar samt tittar på vilka hälsoekonomiska aspekter vi har att förhålla oss till.

Modul 2 – riskanalys
Du kommer få en förståelse för hur du analyserar risker ur både individ och grupphänseende. Vi lär oss fundamenten till hur prissättningen av produkterna går till för att skapa en lönsam försäkringsportfölj samt portföljernas koppling till återförsäkring. Vidare går vi in på de viktiga juridiska aspekterna i som gäller vid affärs- och produktutvecklingen.

Modul 3 – produktutveckling
Vi fokuserar oss på produktutvecklingen och faktorer som direkt påverkar den. Hur skapar vi hållbara produkter för samhälle, kund och bolag? Vi specialstuderar kundbeteenden ur både individ och gruppsynpunkt där vi fokuserar på potentiella kunders riskaptit, beslutsfattande och ibland irrationella beteenden. Vidare gör vi nedslag i distributionskanaler och den förberedande processen att göra erbjudandet gångbart på marknaden.

Mål och resultat

Affärsutvecklingsprogrammet är en möjlighet för dig som vill
spela en avgörande roll på den framtida försäkringsmarknad. Programmet ger dig
bättre kompetens men även insikt i hur affärsutveckligen kan förändras i din organisation.

Anmälan

  • * *
  • *
  • * *
  • Klicka här om detta även är faktura adress

  • *

Fakta

Antagning sker löpande
 
Språk
Svenska

Hämta/beställ broschyr

kontakt och anmälan

Ga till anmälanNyhetsbrev

Skriv din e-postadress i rutan nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

IFU

en del av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
Sveavägen 63, Box 45180, 104 30 Stockholm
Tel: 08-586 175 00, Fax: 08-31 43 60

E-post: info@ifu.se

Följ oss på webben

en del av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
Sveavägen 63, Box 45180, 104 30 Stockholm
Tel: 08-586 175 00, Fax: 08-31 43 60

E-post: info@ifu.se