Tolkning av försäkringsvilkor

Metodlära och konsekvensanalys och med boken om tolkning av försäkringsvillkor som kurslitteratur

Beskrivning

Detta seminarium handlar om tolkning av försäkringsvillkor vilket är en av de viktigaste frågorna i hela försäkringsavtalsrätten. Tvister beträffande tolkning av försäkringsvillkor är nämligen mycket vanligt förekommande. Därför är det extra viktigt att behärska de tolkningsprinciper som är tillämpliga vare sig man säljer, upphandlar, skadereglerar eller utvecklar försäkringar. Och förstå vad detta praktiskt innebär för den enskilda verksamheten. I denna utbildning får du lära dig en modell för tolkning av försäkringsvillkor och praktisera denna i ett antal verklighetsanknutna övningar. Vidare går vi igenom de viktigaste slutsatserna från boken i ämnet.

Innehåll

En modell för praktisk villkorstolkning
- partsorienterad tolkning
- objektiv tolkning
- ordalydelsen
- andra tolkningsfaktorer
- oklarhetsregeln
Praktiska övningar

Föreläsare är Professor Marcus Radetzki tillika författare av boken

För vem?

Försäkringsupphandlare, produktutvecklare, förmedlare, advokater, skadereglerare m.fl.

Anmälan

  • * *
  • * *
  • * *
  • *

Fakta

Programstart
2015-11-12
Antagning sker löpande
 
Tid
12-13 november 2015
Plats
IFL Executive Conference Center Stockholm
Språk
Svenska
Pris
15 000 SEK (Ex moms)

kontakt och anmälan

Ga till anmälanNyhetsbrev

Skriv din e-postadress i rutan nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

RSS

IFU

en del av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
Sveavägen 63, Box 45180, 104 30 Stockholm
Tel: 08-586 175 00, Fax: 08-31 43 60

E-post: info@ifu.se

Följ oss på webben

en del av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
Sveavägen 63, Box 45180, 104 30 Stockholm
Tel: 08-586 175 00, Fax: 08-31 43 60

E-post: info@ifu.se