Pensions- och försäkringslösningar för chefer, ägare och nyckelpersoner

Tjänstepensionsrådgivning är idag en konsultativ process där du måste förstå kundens situation. I detta ingår även att förstå andra viktiga personer och funktioner som påverkar eller rent av bestämmer hos kunden.

Beskrivning

Ofta kan man se att bankrådgivaren, revisorn eller ekonomichefen har andra prioriteringar än att optimera försäkringsskyddet. För den som arbetar med pensionslösningar är det viktigt att kunna fungera som en konstruktiv samtalspartner och förutom trygghet för företagaren och dennes familj ta hänsyn till andra aspekter, som företagets behov av att behålla en god kreditvärdighet och möjligheten att till skattemässigt fördelaktiga villkor ta ut medel ur företaget. I seminariet får du, förutom kunskaper om pensions- och försäkringslösningar, även en inblick i hur dessa andra funktioner resonerar. Utbildningen behandlar både aktiva näringsidkare och fåmansbolag och omfattar även praktiska exempel i form av gruppövningar.

Ur innehållet:
• Nyckelmannaförsäkring
• Kompanjonförsäkring
• Direktpension
• Pensionspolicy
• Hur påverkas diskussionen om pensionslösningar av 3:12-reglerna?
• Trygghet för företagarens familj

Pris: 15 000 SEK, exklusive moms

Mål och resultat

Detta utbildningsseminarium ska ge dig kunskaper som underlättar för dig att skapa pensions- och försäkringslösningar för ägare, chefer och nyckelpersoner utifrån kundföretagets behov och förutsättningar.

För vem?

Utbildningen är anpassad för dig som efter relevant basutbildning har arbetat ett antal år inom området och har en upparbetad kunskap om kundföretagens grundläggande behov av pensionslösningar.

Anmälan

  • * *
  • * *
  • * *
  • *

Fakta

Antagning sker löpande
 
Språk
Svenska

kontakt och anmälan

Ga till anmälanNyhetsbrev

Skriv din e-postadress i rutan nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

IFU

en del av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
Sveavägen 63, Box 45180, 104 30 Stockholm
Tel: 08-586 175 00, Fax: 08-31 43 60

E-post: info@ifu.se

Följ oss på webben

en del av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
Sveavägen 63, Box 45180, 104 30 Stockholm
Tel: 08-586 175 00, Fax: 08-31 43 60

E-post: info@ifu.se