Sjuk- och Olycksfallsskadereglering

En praktiskt inriktad utbildning med målet att bidra till en aktiv och kostnadseffektiv skadereglering

För vem?

För blivande sjuk- och olycksfallsskadereglerare.

Beskrivning

Denna utbildning tar sin utgångspunkt i praktisk skadereglering och de försäkringsmässiga konsekvenserna vid sjukdom- och olycksfallsskador. Utbildningen säkerställer deltagarnas nivå till rätt yrkeskompetens med en uppsida av personlig utveckling genom erfarenhetsutbyte med föreläsare och andra deltagare. Genom villkorsjämförelser och praktikfall med verkliga skador förankras deltagarnas kunskaper i work-shops och diskussioner. Kursen genomförs under sammanlagt 5 dagar uppdelade i Modul 1 och Modul 2 och avslutningsvis en tentamen. Efter utbildningen ska deltagarna kunna reglera skador genom alla typer av villkorsbunden personförsäkring.

Kursinnehåll
Personskadereglerarens roll
Samordning
Riskbedömning
Försäkringsavtal
Värdesäkring
Försäkringsfall
Begränsningar/inskränkningar
Preskription
Överprövningsmöjligheter
Rehabilitering
Kostnader
Sveda och värk
Medicinsk invaliditet
Ekonomisk invaliditet (förvärvsmässig)
Lyte och men
Utbetalning

Anmälan

  • * *
  • *
  • * *
  • Klicka här om detta även är faktura adress

  • *

Fakta

Antagning sker löpande
 
Språk
Swedish

kontakt och anmälan

Ga till anmälanNyhetsbrev

Skriv din e-postadress i rutan nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

IFU

en del av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
Sveavägen 63, Box 45180, 104 30 Stockholm
Tel: 08-586 175 00, Fax: 08-31 43 60

E-post: info@ifu.se

Följ oss på webben

en del av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
Sveavägen 63, Box 45180, 104 30 Stockholm
Tel: 08-586 175 00, Fax: 08-31 43 60

E-post: info@ifu.se