Riskbedömning

Denna kurs ger dig ett nödvändigt helhetsgrepp, en djupare förståelse och en metod för riskbedömningen och det affärsmässiga arbetet gentemot kund.

För vem?

Kursen vänder sig till dig som arbetar med riskbedömning av personrelaterade försäkringar eller i dess omedelbara närhet.

Beskrivning

Kursen är uppbyggd kring ett antal huvudområden som presenteras i en processkronologisk ordning. Dessa områden är centrala i riskbedömningsarbetet och bidrar också till att skapa en helhetsbild och djupare förståelse för riskbedömningen och det affärsmässiga arbetet gentemot kund. För att göra utbildningen så realistisk som möjligt, används autentiska fall och situationer hämtade ifrån en riskbedömares arbetsvardag.

Förkunskapskrav
För att kunna tillgodogöra dig kunskaperna på bästa sätt så förutsätts du ha grundkunskaper motsvarande IFUs program Medicinsk orientering eller liknande. Är du osäker på din medicinska kunskapsnivå eller behöver vägledning hur du förvärvar relevanta medicinska förkunskaper ber vi dig ta kontakt med kursledningen.

Kursinnehåll
- Riskbedömningens funktion i försäkringssammanhang
- Riskprövning – övergripande metoder och ’best practice’
- Riskurval - marknadsanpassat eller ej?
- Produktutbud
- Oriktiga uppgifter
- Försäkringsmedicinska praktikfall

Mål och resultat

Deltagaren får ett helhetsgrepp på detta svårbemästrade område och en metod för att göra en korrekt riskbedömning. Denna metod skapas utifrån praktisk erfarenhet, bolagspolicy, branschkriterier och medicinsk kunskap och är direkt användbar i det dagliga arbetet.

Anmälan

  • * *
  • *
  • * *
  • Klicka här om detta även är faktura adress

  • *

Fakta

Programstart
2015-11-19
Antagning sker löpande
 
Tid
19-20 november 2015
Plats
IFL Executive Conference Center Stockholm
Språk
Svenska
Pris
14 000 SEK (Ex moms)

kontakt och anmälan

Ga till anmälanNyhetsbrev

Skriv din e-postadress i rutan nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

IFU

en del av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
Sveavägen 63, Box 45180, 104 30 Stockholm
Tel: 08-586 175 00, Fax: 08-31 43 60

E-post: info@ifu.se

Följ oss på webben

en del av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
Sveavägen 63, Box 45180, 104 30 Stockholm
Tel: 08-586 175 00, Fax: 08-31 43 60

E-post: info@ifu.se