Medicinsk orientering

Försäkringsmedicinska frågor är en centralt inom personrelaterade försäkringar. Det är viktigt att skaffa sig ett helhetsgrepp kring området och all den kunskap som behövs för att kunna balansera det humana och affärsmässiga perspektiven gentemot kunderna. Arbetar du idag som underwriter, riskbedömare eller skadereglerare, så är detta kursen för dig.

För vem?

Utbildningen vänder sig till deltagare som arbetar med försäkringsmedicinska frågor. Lämpliga deltagare är underwriters, riskbedömare och skadereglerare, som saknar annan medicinsk utbildning. Utbildningen fungerar i huvudsak som en viktig plattform i det fortsatta arbetet eller studierna inom de respektive yrkesområdena men går också att läsa som separat kurs.

Beskrivning

Utbildningen utgår från den medicinska terminologin som bildar grunden för resterande delar och tar upp viktiga moment som sjukdomars och skadors uppkomst och läkningsförlopp. Kursen innehåller även försäkringsmedicinsk föreläsning av specialistläkare, medicinsk journallära, diagnoslära och behandlade praktikfall.

Utbildningen är uppbyggd kring ett antal medicinska ämnen som är relevanta ur försäkringshänseende och genomförs under sammanlagt sex dagar fördelat på två tillfällen.

• Block 1 – Allmänna delen (anatomi, ortopedi, neurologi)
• Block 2 – Trauma (hand, ögon, öron, tand, plastik, invärtes)

Alla föreläsare är specialistläkare som dagligen hanterar dessa frågor inom sjuk- och traumavård.

Mål och resultat

Kursen ger ett helhetsgrepp på det medicinska området kopplat till personförsäkring och förbereder deltagarna för att göra ett affärsmässigt arbete.

Utbildningen ingår i IFU:s diplom för personskadereglerare och riskbedömare samt är förberedande utbildning till kurserna ”Riskbedömning”.

Anmälan

  • * *
  • *
  • * *
  • Klicka här om detta även är faktura adress

  • *

Fakta

Programstart
2015-11-16
Antagning sker löpande
 
Tid
16-18 november + 9-11 december 2015
Plats
IFL Executive Conference Center Stockholm
Språk
Svenska
Pris
36 000 SEK (Ex moms)

Nyhetsbrev

Skriv din e-postadress i rutan nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

IFU

en del av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
Sveavägen 63, Box 45180, 104 30 Stockholm
Tel: 08-586 175 00, Fax: 08-31 43 60

E-post: info@ifu.se

Följ oss på webben

en del av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
Sveavägen 63, Box 45180, 104 30 Stockholm
Tel: 08-586 175 00, Fax: 08-31 43 60

E-post: info@ifu.se