Tillämpning företagsförsäkring

Att vara faktamässigt insatt inom Företagsförsäkring är den bästa grunden. Men som skadereglerare, säljare eller förmedlare inom företagsförsäkring handlar det även om att förstå och visa sammanhangen i riskhanteringen och företagsförsäkringen. Här får du möjlighet att testa dina samlade kunskaper inom riskhantering och företagsförsäkring.

För vem?

Tillämpningen är en diplomexamination för dig som är säljare, skadereglerare eller förmedlare av företagsförsäkring.

Beskrivning

Examinationen är uppbyggd kring ett praktikföretag, för vilket ni skall ta fram en riskanalys och en försäkringslösning. Gruppen jobbar fram detta lösningen tillsammans som sedan presenterar för de övriga grupperna. Opponenter kommer att ge följdfrågor och funderingar kring hur och varför gruppen tänkt på detta sätt.

Aktuella föreläsare är verksamma inom branschen.

Mål och resultat

Du ska kunna redogöra för hur försäkringarna är uppbyggda, deras syften, hur de är kopplade till varandra och hur premien räknas fram. Dessutom ska du kunna redogöra för vilka skador som ersätts och från vilken/vilka försäkringar ersättning betalas.

Anmälan

  • * *
  • *
  • * *
  • Klicka här om detta även är faktura adress

  • *

Fakta

Antagning sker löpande
 
Språk
Swedish

kontakt och anmälan

Ga till anmälanNyhetsbrev

Skriv din e-postadress i rutan nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

IFU

en del av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
Sveavägen 63, Box 45180, 104 30 Stockholm
Tel: 08-586 175 00, Fax: 08-31 43 60

E-post: info@ifu.se

Följ oss på webben

en del av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
Sveavägen 63, Box 45180, 104 30 Stockholm
Tel: 08-586 175 00, Fax: 08-31 43 60

E-post: info@ifu.se