Försäkringsekonomi

För att hålla en hög nivå i arbetet med försäkringsekonomisk redovisning och ha en god förståelse för hela den försäkringsekonomiska begreppsapparaten

För vem?

Försäkringsekonomi vänder sig till dig som arbetar med det egna företagets ekonomi.

Beskrivning

Kursens övergripande mål är att deltagarna efter kursen skall:

- Vara väl införstådda i den försäkringstekniska begreppsapparaten inom försäkring(liv och sak).
- Ha kännedom om hur man upprättar bokslut för ett försäkringsbolag.
- Kunna redogöra för de lagregler som styr försäkringsbolagens ekonomiska verksamhet; kapitalförvaltning, placeringspolicy, skuldtäckningsregler, realiserat – orealiserat resultat mm.
- Känna till försäkringsbolagens upplysningsplikt till Finansinspektionen.
- Med hjälp av årsredovisning analysera ett försäkringsbolags ekonomiska ställning genom att titta bl a på olika resultatbegrepp, nyckeltal, reservsättning, konsolidering mm.
- Vara införstådd med olika former av avgiven återförsäkring.
- Ha kännedom om de skattemässiga möjligheterna att hantera överskott (beskattningsregler).
- Ha fått en översiktlig information om hur IFRS/IAS-reglerna påverkar försäkringsbolagens redovisning.

Mål och resultat

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om försäkringsbolagens redovisning, bokslut och bokslutspolitik.

Anmälan

  • * *
  • *
  • * *
  • Klicka här om detta även är faktura adress

  • *

Fakta

Programstart
2015-11-09
Antagning sker löpande
 
Tid
9-11 november 2015
Plats
IFL Executive Conference Center Stockholm
Språk
Svenska
Pris
19 500 SEK (Ex moms)

kontakt och anmälan

Ga till anmälanNyhetsbrev

Skriv din e-postadress i rutan nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

IFU

en del av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
Sveavägen 63, Box 45180, 104 30 Stockholm
Tel: 08-586 175 00, Fax: 08-31 43 60

E-post: info@ifu.se

Följ oss på webben

en del av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
Sveavägen 63, Box 45180, 104 30 Stockholm
Tel: 08-586 175 00, Fax: 08-31 43 60

E-post: info@ifu.se