Om IFU

IFU är Sveriges ledande leverantör av utbildning inom försäkring och risk management.

IFU är sedan 2005 en del av SSE Executive Education i Stockholm - som erbjuder program inom bl.a. chefsutbildning, affärsutveckling och ledarskapsutbildning

IFU grundades 1952 och firade 60 års jubileum 2012.

IFU startade som försäkringsbranschen eget utbildningsinstitut (Institutet för FörsäkringsUtbildning) och fortfaranden det naturliga valet när det gäller utbildningsinsatser inom försäkring. IFUs diplomutbildningar sätter standarden vad gäller nivå och inriktning. IFU drivs kommersiellt men överskottet går till forskning på Handelshögskolan i Stockholm. Chef för IFU är Erica Keim.

Vi bygger lärprocesserna på en kombination av forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap och tar alltid avstamp i kundernas och försäkringsbranschens utmaningar och dilemman. Detta gör att programmen ger verklig effekt - både på kort och lång sikt.

IFU Förlag

2005 såldes IFU förlag till Studentlitteratur. För frågor om böcker hänvisar vi till Studentlitteratur och Rickard Mikaelsson.

Kontakta mig

IFU The learning journey

Video med introduktion till utbildningsprogram för IFU

Nyhetsbrev

Skriv din e-postadress i rutan nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

RSS

IFU

en del av SSE Executive Education i Stockholm
Sveavägen 63, Box 45180, 104 30 Stockholm
Tel: 08-586 175 00, Fax: 08-31 43 60

E-post: info@ifu.se

Följ oss på webben

en del av SSE Executive Education i Stockholm
Sveavägen 63, Box 45180, 104 30 Stockholm
Tel: 08-586 175 00, Fax: 08-31 43 60

E-post: info@ifu.se